W KACZYCACH
OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Szkoła w ruchu Trzymaj formę Projekty unijne O nas SKO
 DZIENNIK EL.  Wirt. katalog zbiorów Stołówka Wolontariat Gimzetka SKTG
Mali a jednak wielcy
 

MALI A JEDNAK WIELCY
MALI A JEDNAK WIELCY - WSPARCIE W OKRESIE REALIZACJI PROJEKTU INDYWIDUALNEGO ROZWOJU UCZNIÓW KLAS I-III WSZYSTKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH FUNKCJONUJĄCYCH W GMINIE ZEBRZYDOWICE DOSTOSOWANEGO DO ZDIAGNOZOWANYCH POTRZEB EDUKACYJNYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH TYCH UCZNIÓW


 
Zajęcia:

W ramach projektu prowadzone są następujące zajęcia:

1. zajęcia logopedyczne - od poniedziałku do czwartku w godz. 16.30 – 18.00
2. zajęcia z psychologiem – czwartki od 13.00 – 15.00
3. gimnastyka korekcyjna
4. zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
5. zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
6. zajęcia plastyczno–techniczne i teatralne
7. zajęcia rozwijające indywidualne umiejętności i uzdolnienia matematyczne "Super Matematyk"

© t.o. 2007-2018