W KACZYCACH
OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Szkoła w ruchu Trzymaj formę Projekty unijne O nas SKO
 DZIENNIK EL.  Wirt. katalog zbiorów Stołówka Wolontariat Gimzetka SKTG
Mali a jednak wielcy
 

MALI A JEDNAK WIELCY
MALI A JEDNAK WIELCY - WSPARCIE W OKRESIE REALIZACJI PROJEKTU INDYWIDUALNEGO ROZWOJU UCZNIÓW KLAS I-III WSZYSTKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH FUNKCJONUJĄCYCH W GMINIE ZEBRZYDOWICE DOSTOSOWANEGO DO ZDIAGNOZOWANYCH POTRZEB EDUKACYJNYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH TYCH UCZNIÓW


 
Cele projektu:

  • zapewnienie każdemu dziecku zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami pomocy logopedycznej i psychologicznej niwelującej zdiagnozowane zaburzenia
  • stworzenie każdemu dziecku zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami możliwości korekty wad postawy
  • zminimalizowanie specyficznych trudności w uczeniu się (m.in. trudności w czytaniu i pisaniu oraz zdobywaniu umiejętności matematycznych)
  • stworzenie możliwości rozwoju talentów i zainteresowań uczniów (m.in. artystycznych i matematycznych)
  • stworzenie warunków umożliwiających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem poprzez doposażenie bazy szkoły w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz materiały

  • © t.o. 2007-2020