W KACZYCACH
OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Szkoła w ruchu Trzymaj formę Projekty unijne O nas SKO
 DZIENNIK EL.  Wirt. katalog zbiorów Stołówka Wolontariat Gimzetka SKTG

Rada Rodziców

W dniu 13.12.2018 odbyło się drugie posiedzenie Rady Rodziców.

Dostępne dokumenty:          Notatka z zebrania          Protokół sprawozdawczy z zebrania


W dniu 27.09.2018 odbyło się pierwsze spotkanie Rady Rodziców. W skład RR wchodzą przedstawiciele Rad Klasowych (tzw. Trójek Klasowych). Spotkanie rozpoczął Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kaczycach.

Dostępne dokumenty:          Regulamin Rady Rodziców          Protokół sprawozdawczy z zebrania

Plan spotkania:


1. Stworzenie listy obecności przedstawicieli Rad Klasowych Szkoły oraz jej sprawdzenie.

2. Wybór nowego Zarządu Rady Rodziców, w skład którego wchodzą:
    a. Przewodnicząca - Pani Beata Bujok
    b. Wiceprzewodnicząca - Pani Beata Urbańczyk
    c. Skarbnik – Pani Katarzyna Czaja
    d. Sekretarz - Pani Zofia Kubicius
    e. Pozostali Członkowie

3. Uchwalenie Programu Wychowawczo- Profilaktycznego Szkoły Podstawowej w Kaczycach.

4. Przedstawienie przez Dyrektora Szkoły wyniku ankiety nt. „proponowanego zakazu używania telefonów komórkowych i innych urządzeń z dostępem do internetu na terenie szkoły, na zajęciach oraz na przerwach, z wyłączeniem wnoszenia telefonu/innego urządzenia”. W tajnym głosowaniu wzięło udział 273 rodziców. Za zakazem opowiedziało się 228 tj. 84% głosujących, co stanowi znaczną większość głosujących. Przeciw opowiedziało się 45 osób tj. 16% wszystkich głosów. Rada Rodziców poparła wynik przeprowadzonej ankiety. Decyzja zostanie przekazana Samorządowi Uczniowskiemu oraz Radzie Nauczycieli przez Dyrektora Szkoły.

5. Podsumowanie finansowe ubiegłego roku szkolnego tj. 2017/2018.

6. Ustalenie dobrowolnej składki na Radę Rodziców. W bieżącym roku szkolnym wysokość składki pozostaje na poziomie sprzed ubiegłego roku tzn. 50,00 PLN/rok/dziecko. Przy czym za każde następne dziecko w rodzinie, płatność jest zerowa.

7. Zapoznanie Członków Rady z możliwymi do realizacji dodatkowymi inicjatywami wspierającymi Szkołę. Prośba o wsparcie ze strony wszystkich Rodziców dzieci uczących się w SP w Kaczycach, a w szczególności do Trójek Klasowych. Do najbliższych należą:

    a. „ Dzień Nauczyciela” oraz „Pasowanie na ucznia szkoły podstawowej” - uroczystość dnia 12.10.2018. Ugoszczenie Rady Pedagogicznej symbolicznym ciastkiem.

Z okazji nadchodzącego Dnia Nauczyciela, całej Radzie Pedagogicznej z Panem Dyrektorem na czele życzymy wytrwałości i satysfakcji z każdego dnia pracy w myśl słów B. Conklin’a:

„Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania!”

Rada Rodziców SP w Kaczycach


    b. Organizacja „Karnawałowego Balu Szkolnego – dnia 2 LUTEGO 2019, Dom Ludowy w Kaczycach. Chętnych do czynnego włączenia się w organizację Balu, prosimy o kontakt…..

© t.o. 2007-2020