W KACZYCACH
OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Szkoła w ruchu Trzymaj formę Projekty unijne O nas SKO
 DZIENNIK EL.  Wirt. katalog zbiorów Stołówka Wolontariat Gimzetka SKTG
 
PRZYSTANEK SZKOŁA
 
 
PRZYSTANEK SZKOŁA
Podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci
i młodzieży Gminy Zebrzydowice


 

Zespół Szkół Kaczyce


Realizacja zajęć w roku szkolnym 2011/2012
w ramach projektu pt.„ Przystanek SZKOŁA – podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zadanie "Dotrzymuj kroku"
Pomoc logopedyczna: Katarzyna Knyps-Korycka 4 godz/ tyg. (120 godz/rok).
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w szkole podstawowej ( 180 godz /rok):
- zajęcia dla klas młodszych mgr Danuta Czyż 1 godz./tyg. (30 godz/rok)
- zajęcia humanistyczne mgr Ewa Chojnacka 1 godz./tyg. (30 godz/rok)
- zajęcia z języka angielskiego mgr Edyta Piekar 1 godz./tyg. (30 godz/rok)
- zajęcia matematyczne mgr Aleksandra Koch 1 godz./tyg. (30 godz/rok)
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w gimnazjum;
- zajęcia matematyczne mgr inż Irena Wenglorz 1 godz./tyg. (30 godz/rok)
- zajęcia z języka angielskiego mgr Edyta Piekar 1 godz./tyg. (30 godz/rok)
Zadanie "Nie jesteś sam"
Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów ( 180 godz/rok):
- pomoc psychologiczna mgr Sonia Wojtowicz - Pyzia 6 godz/tyg.
Świetlica socjoterapeutyczna (240 godz./rok)
- mgr Aleksandra Picha 4 godz./tyg.
- mgr Wiesława Czuryło 4 godz./tyg.
Zadanie "Odyseja umysłu" (240 godz /rok)
Realizacja kółek w szkole podstawowej:
- kółko humanistyczne mgr Ewa Chojnacka1 godz./tyg. (30 godz/rok)
- kółko interdyscyplinarne w klasach młodszych mgr Bożena Janko 1 godz./tyg. (30 godz/rok)
- kółka interdyscyplinarne i kółko nauk przyrodniczo-ekologicznych w klasach 4-6 mgr Magdalena Kasza po 1 godz./tyg. (po 30 godz/rok)
- kółka nauk ścisłych mgr inż.. Justyna Koch 1 godz./tyg. (30 godz/rok)
Realizacja kółek w gimnazjum:
- kółko nauk ścisłych w klasie 3A gimnazjum mgr inż. Irena Wenglorz godz./tyg. (30 godz. /rok)
- kółko nauk ścisłych w klasie 3B gimnazjum mgr Aleksandra Koch godz./tyg. (30 godz/rok)
- kółka interdyscyplinarnego w klasach gimnazjum mgr Tomasz Oreł 1 godz./tyg. (30 godz/rok)
Zadanie „Język oknem na świat” (210 godz./rok)
Szkoła Podstawowa:
- kółko języka angielskiego w klasach 4-6 mgr Marta Buchcik 2 godz./tyg/ (60 godz./rok)
- kółko języka czeskiego .............................................. 1 godz./tyg. (30 godz./rok)
Gimnazjum:
- kółko języka angielskiego w klasach 2-3 mgr Anna Salamon 2 godz./tyg/ (60 godz./rok)
- kółko języka niemieckiego w klasach 1-2 mgr Renata Taska-Kuś 2 godz./tyg/ (60 godz./rok)
Zadanie „Dzieciaki – sieciaki” (322) godz./rok
- kółko informatyczne w klasach młodszych mgr Danuta Czyż 1 godz./tyg. (30 godz./rok)
- kółko informatyczne w gimnazjum mgr Tomasz Oreł 1 godz./tyg. (30 godz./rok)
- warsztaty grafiki menadżerskiej i komputerowej dla SP i G mgr Wiesława Wołoszyn 52 godz./rok
- zajęcia „Zawody przyszłości związane z ITC” mgr Wiesława Wołoszyn 60 godz./rok
- zajęcia „Akademia Przedsiębiorczości” mgr Wiesława Wołoszyn 30 godz./rok
- kółko dziennikarskie w G mgr Irena Kula 2 godz./tyg/ (60 godz./rok)
- kółko dziennikarskie w SP mgr Ewa Chojnacka 2 godz./tyg/ (60 godz./rok)
Zadanie „Działaj twórczo – nie odtwórczo” (240 godz./rok)
Szkoła Podstawowa:
- kółko instrumentalne w klasach młodszych mgr Ewa Machej 1 godz./tyg. (30 godz./rok)
- kółko wokalne w klasach młodszych mgr Beata Piątkowska 1 godz./tyg. (30 godz./rok)
- kółko taneczne mgr Beata Wenglorz 2 godz./tyg/ (60 godz./rok)
- kółko teatralne mgr Ewa Machej 1 godz./tyg. (30 godz./rok)
Gimnazjum:
- kółko wokalne mgr Ewa Dronia 1 godz./tyg. (30 godz./rok)
- kółko taneczne mgr Aleksandra Picha 2 godz./tyg. (60 godz./rok)
Zadanie „Byle do lata ...” – szkoła letnia
ZAJĘCIA


© t.o. 2007-2018