W KACZYCACH
OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Szkoła w ruchu Trzymaj formę Projekty unijne O nas SKO
 DZIENNIK EL.  Wirt. katalog zbiorów Stołówka Wolontariat Gimzetka SKTG
 
PRZYSTANEK SZKOŁA
 
 
PRZYSTANEK SZKOŁA
Podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci
i młodzieży Gminy Zebrzydowice


 
STRONA GŁÓWNA
O projekcie

Projekt "Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice", którego Beneficjentem jest Zespół Szkół w Kaczycach im. Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego
Realizowany jest w ramach Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1: Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Czas trwania projektu: od 1.09.2010r. do 31.08.2012r.

Projekt realizowany jest na terenie Gminy Zebrzydowice i skierowany jest do uczniów wszystkich szkół naszej Gminy.

Kierownik projektu: - Janusz Sikora tel. 32 46 94 222
Koordynator projektu: - Iwona Pszczółka tel. 32 455144
Asystent koordynatora , koordynator projektu w Zespole Szkół w Kaczycach– Maria Kownacka tel. 32 46 94 222
Pomocnik koordynatora - koordynator projektu w Zespole Szkół w Zebrzydowicach – Katarzyna Dynek tel. 32 4693481 w. 32
Pomocnik koordynatora - koordynator projektu w Szkole Podstawowej w Kończycach Małych– Joanna Handzel tel. 32 4693465
Pomocnik koordynatora - koordynator projektu w Szkole Podstawowej w Marklowicach Grn. – Stefania Kania tel. 32 4693204

Biuro projektu mieści się w Szkole Podstawowej przy Zespole Szkół w Kaczycach, w „starej kancelarii’.
Kontakt:
Zespól Szkół Kaczyce
Ul. Harcerska 13
43-417 Kaczyce


© t.o. 2007-2018