W KACZYCACH
OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Szkoła w ruchu Trzymaj formę Projekty unijne O nas SKO
 DZIENNIK EL.  Wirt. katalog zbiorów Stołówka Wolontariat Gimzetka SKTG
OGŁOSZENIA BIEŻACE           /           OGŁOSZENIA STAŁE
 
 
Świetlica
Szanowni Rodzice!

Wymogi sanitarne, zachowanie dystansu społecznego, ograniczenie liczebności grup spowodowały, że działalność świetlicy została znacznie okrojona. Aby zapewnić Państwa dzieciom jak największe bezpieczeństwo część zabawek, gier, klocków została usunięta z przestrzeni świetlicowej. Dzieci będą korzystały tylko ze sprzętu, który można zdezynfekować oraz z własnych przyborów szkolnych (kredki, ołówki itp.).
W poprzednim roku szkolnym jak i wcześniejszych staraliśmy się sprostać Państwa oczekiwaniom co do opieki nad dziećmi. W tym roku szkolnym ze względu na zaistniałą sytuację, do świetlicy szkolnej w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci z klas najmłodszych (kl. 1 – 3), które nie mają zapewnionej opieki ze względu na czas pracy rodziców/opiekunów. Grupa na zajęciach w świetlicy nie może liczyć więcej niż 25 uczniów. Prosimy uwzględnić to w wysyłanych deklaracjach. Przyjmowanie uczniów szkoły do świetlicy szkolnej dokonuje się corocznie na podstawie pisemnego zgłoszenia Rodziców, poprzez wypełnienie karty zgłoszenia. Ze względu na obostrzenia związane z epidemią, zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021 będą możliwe tylko drogą elektroniczną, poprzez dziennik elektroniczny ( wiadomość wysłana do wychowawcy świetlicy). Wystarczy w mailu podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę. Resztę formalności dopełnimy później.  Świetlica szkolna czynna jest codziennie od godz. 7.00. W tym czasie (do rozpoczęcia lekcji)opiekę nad dziećmi sprawują nauczyciele przedmiotów.

Wychowawca świetlicy rozpoczyna pracę wg następującego harmonogramu:
Poniedziałek 9.30 – 15.30
Wtorek 10.30 – 15.30
Środa 10.30 – 15.30
Czwartek 10.30 – 15.30
Piątek 10.30 – 15.30


Jeśli na lekcji 6,7,8 będzie zapisana większa liczba uczniów niż 25, opiekę nad dziećmi sprawować będą nauczyciele prowadząc zajęcia pozalekcyjne.

O przydziale dziecka do świetlicy lub zajęcia zostaną Państwo poinformowani po zakończeniu rekrutacji
Lekcja 6
Poniedziałek - kółko literackie
Wtorek - kółko j.angielskiego
Środa - kółko j.polskiego
Czwartek - zajęcia plastyczne
Piątek - zajęcia matematyczne

Lekcja 7
Poniedziałek - zajęcia integracyjne
Wtorek - aktywne formy spędzania czasu wolnego
Środa - kółko j.angielskiego
Czwartek - biblioterapia
Piątek - zajęcia ruchowe

Pracujemy w specyficznym czasie, staramy się aby zminimalizować „mieszanie się” uczniów. Dlatego apeluję o rozważne zapisy do świetlicy szkolnej i zrozumienie dla działań szkoły. Nadmieniam, że zarówno zajęcia poranne jak i zajęcia na l. 6, 7 są prowadzone społecznie przez nauczycieli, aby spełnić Państwa oczekiwania w zakresie sprawowania opieki pozalekcyjnej. Wszystkie sprawy obiadowe proszę załatwiać przez dziennik elektroniczny bezpośrednio u wychowawcy świetlicy lub telefonicznie zgodnie z podanym wcześniej harmonogramem pracy.
Zgłoszenia do świetlicy oraz na obiady proszę składać do piątku 04.09.2020r. do godz. 14.00.

Dziękuję

Janusz Sikora
 
 autor: maria_k ,  data: 2020-09-03 08:01:57

 
© t.o. 2007-2020