W KACZYCACH
OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Szkoła w ruchu Trzymaj formę Projekty unijne O nas SKO
 DZIENNIK EL.  Wirt. katalog zbiorów Stołówka Wolontariat Gimzetka SKTG
Szkolny Klub Turystyki Górskiej
  
Cele:
 • poprawa wydolności oraz sprawności fizycznej organizmu ucznia
 • rozwijanie umiejętności i wiedzy o poruszaniu się w terenie górskim
 • poszerzanie wiedzy o kraju
 • rozbudzanie zainteresowań turystycznych i krajoznawczych
 • tworzenie postawy odpowiedzialności za siebie i innych
 • wykształcenie umiejętności organizowania czynnego wypoczynku
 • kształtowanie postawy proekologiczej
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru
 • zdobywanie punktów do górskiej odznaki turystycznej.

  Zadania:
 • wspólne przygotowywanie się do wycieczek górskich (dobór ekwipunku, planowanie trasy, przeglądanie map i przewodników)
 • uczestnictwo w wycieczkach
 • podsumowanie wycieczek w formie indywidualnego dziennika wypraw
 • organizwanie spotkań z ludzmi związanymi z działalnością górską

  Spodziewane efekty:
 • uczniowie poprawią poziom wydolności swoich organizmów
 • uczniowie opanują podstawowe techniki bezpiecznego poruszania się w terenie górskim
 • uczniowie poznają region beskidu śląskiego i żywieckiego
 • uczniowie zdobędą umiejętność organizowania czynnego wypoczynku dla siebie i rówieśników
 • uczniowie zdobędą kolejne stopnie górskiej odznaki turystycznej
 • uczniowie będą kontynuować uprawianie turystyki również po zakończeniu nauki w gimnazjum.

 • © t.o. 2007-2020