W KACZYCACH
OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Szkoła w ruchu Trzymaj formę Projekty unijne O nas SKO
 DZIENNIK EL.  Wirt. katalog zbiorów Stołówka Wolontariat Gimzetka SKTG
zdrowa rybka, skoczna żabka.
 

zdrowa rybka, skoczna żabka - rozwijanie wiedzy, umiejętnoci, zdolnoci uczniów poprzez udział w kółkach zainteresowań drog‘ do wzrostu aktywnoci społecznej na obszarze objętym działalnoci‘ stowarzyszenia "żabi kraj".


 
Cele projektu:

  • poprawa jakoci życia dzieci i młodzieży oraz społecznoci lokalnej
  • podniesienie aktywnoci i uatrakcyjnienie oferty kółek zainteresowań dla uczniów klas i-iii szkoły podstawowej związanych z ekologią, zdrowym trybem życia, tradycjami i dziedzictwem regionu, w tym z kulturą rybacką.

  • © t.o. 2007-2018