Socrates Comenius w Kaczycach

 

Cele i zadania projektu
Rok 1
Rok 2
Rok 3

 

Szkoła Podstawowa w Kaczycach od września 2005 roku realizuje projekt szkolny pt.

 "Budowanie naszego europejskiego domu - pokój, radość i zdrowie."

 

Naszymi partnerami są:

  • Ysgol Gymraeg Brynmawr w Walii

  • Adolf Grimme Schule w Niemczech

Podstawowym założeniem realizowanego projektu jest zrozumienie warunków życia i próba odnalezienia sposobów ich ulepszania.

Podczas działań skupiamy się na różnych dziedzinach życia człowieka, m.in. zdrowie duszy i ciała, natura regionu, bogactwa naturalne, ochrona środowiska.

Tematyka przewodnia:

  •  Człowiek, jego zdrowie fizyczne i psychiczne oraz relacje z otoczeniem. - rok 1 - 2005/2006

  • Środowisko naturalne, flora i fauna regionu i kraju, ich znaczenie w życiu człowieka. - rok 2 - 2006/2007

  • Woda i powietrze źródłem życia. - rok 3 - 2007/2008