W KACZYCACH
OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Szkoła w ruchu Trzymaj formę Projekty unijne O nas SKO
 DZIENNIK EL.  Wirt. katalog zbiorów Stołówka Wolontariat Gimzetka SKTG
OGŁOSZENIA BIEŻACE           /           OGŁOSZENIA STAŁE
 
 
RODO - Obowiązek informacyjny
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator") jest Szkoła Podstawowa w Kaczycach przy ul. Harcerskiej 13, reprezentowana przez Pana Dyrektora Janusza Sikorę, tel. 32 469 42 22, strona internetowa: zskaczyce.zebrzydowice.pl, e-mail: sp_kaczyce@zebrzydowice.pl.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następującej formie:
1) za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: marcin@informatics.jaworzno.pl
2) pod adresem siedziby Administratora danych: ul. Harcerska 13, 43-417 Kaczyce

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Dane są przetwarzane w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej;

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane:
1) Przez okres wynikający z przepisów prawa;
2) Do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę;

ODBIORCY DANYCH

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług oraz podmioty realizujące usługi na rzecz Administratora danych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG

Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego

PODSTAWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawa prawna przetwarzania danych w zakresie działań stanowiących główny cel Administratora wynika w szczególności z przepisów prawa:
 • Ustawa Prawo oświatowe;
 • Ustawa o systemie informacji oświatowej;
 • Ustawa o samorządzie gminnym;
 • oraz aktów wykonawczych

  INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

  Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.
 •  
   autor: tomasz_o ,  data: 2018-08-31 13:10:02

   
  © t.o. 2007-2018